Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej ...

Z obsahu datasetu

Dataset obsahuje zoznam predložených žiadostí, ktoré sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva predkladá na rokovania lesnej majetkovej komisie.

Zdroj: Informácie o žiadostiach na rokovania lesnej majetkovej komisie

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxsd.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Apríl, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxsd
Id id4f9d906e-4a53-4cdb-8ab3-523879e9c7ca
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpriebežná
position1
Resource Group Id resource_group_idb2baa9ef-d359-4c23-ae19-713dc6cf2991
Id revízií revision_idb0b0578a-9821-49cc-86a1-0594ecd8ab68
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid