European Union (EU) obligations

Z obsahu datasetu

The Central Data Repository is part of the Reportnet architecture. The Central Data Repository is like a bookshelf, with data reports on the environment as submitted to international...

Zdroj: Central Data Repository Slovakia

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, html, xls, rdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, html, xls, rdf
Id idb729cd68-35a0-428d-9b6c-24f1176c94f9
last_modifiedpred viac ako 1 rokom
Správca maintainer7FD57FAC-2A2B-4E95-B8DF-948972AF89F6
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id44c6c717-0b06-44f5-ab5f-44cdd3601dcd
Id revízií revision_id3a92f955-80a3-481c-8840-05f12782049d
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid