Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie ...

Z obsahu datasetu

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok obsahujúci údaje ako forma vyzvania, dátum vyhlásenia/uzavretia vyzvania, indikatívna výška fin....

Zdroj: Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 December, 2018
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id3139f6df-cc72-4690-bbb2-781cd24ef508
Správca maintainer2E5A548A-983F-45BF-978A-1CD6CD22FBBC
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionbez aktualizácie
position1
Resource Group Id resource_group_iddc7d27f6-a9f0-46d5-9492-8db0d13ef827
Id revízií revision_ida1c80283-0f96-460c-a24c-3b694e7b9d60
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid