Register IPKZ prevádzok a ich povolení

V rámci IS IPKZ verejnosť má prístup k vybraným údajom o prevádzkovateľoch, prevádzkach a vydaných integrovaných povoleniach, informáciám poskytnutých každoročne prevádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitorovania (Národný register znečisťovania) a informáciám o najlepších dostupných technikách pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhý prevádzok. Register oprávnených osôb je prístupný verejnosti bez obmedzení.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 24 Apríl, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 9 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id id58fb3225-d11c-49d7-914c-158dd838421b
last_modifiedpred 8 mesiacmi
Správca maintainer1A898B93-6130-4B9E-AC56-0B560F6C51B8
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpriebežne
Resource Group Id resource_group_id5ba2342c-9968-42bd-a38c-670161b68c95
Id revízií revision_ide008bcc3-176a-48b1-ad43-3cffb090c6b4
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid