Školy a školské zariadenia v meste Prešov

Z obsahu datasetu

Informácie zverejňované z evidencie mestského informačného systému týkajúce sa školstva na území mesta Prešov. http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=860%3A0%3A

Zdroj: Školy a školské zariadenia v meste Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id78852ead-31cd-4ec0-8fde-179a2053bbee
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_ida03b4094-cc85-4608-9b74-dc45fc57a41c
Id revízií revision_id2996bffe-4917-4c4b-84da-333500389250
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid