Počty občanov mesta Prešov v jednotlivých rokoch ...

Z obsahu datasetu

Informácie sú čerpané z evidencie občanov Slovenskej republiky, ktorí sú v zmysle Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov...

Zdroj: Počty občanov mesta Prešov v jednotlivých rokoch (od 1.1.1996 do aktuálneho dátumu)

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatJSON
Id idf0d7cd7a-7d35-473d-94c7-b36237486f31
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_idf29ff23a-445d-40f4-867b-fad7b42aa691
Id revízií revision_id398325c8-5494-4d04-8302-8b3d4c3be19e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid