Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v ...

Výstupy prinášajú údaje o počte hospitalizácií zapríčinených úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela (XIX. kapitola MKCH-10). Zároveň sa sledujú vonkajšie okolnosti príčiny úrazu v XX. kapitole MKCH-10. Uvedené sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 8 Február, 2021
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 7 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id idbe5d67f9-3be3-4b69-8c9b-8c2a8036e10b
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_idd470e449-7c97-41ec-838f-7235eabcf2a2
Id revízií revision_id2a39f636-de0d-479c-98bd-dd17c8f27764
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid