Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v ...

Výstupy prinášajú údaje o počte hospitalizácií zapríčinených úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela (XIX. kapitola MKCH-10). Zároveň sa sledujú vonkajšie okolnosti príčiny úrazu v XX. kapitole MKCH-10. Uvedené sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxls, ods, pdf.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 28 Apríl, 2020
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxls, ods, pdf
Id id49a34c83-7cc4-49e1-8bd8-cf03be1ad973
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idd470e449-7c97-41ec-838f-7235eabcf2a2
Id revízií revision_id643e2ab8-1dd3-4dd6-88d8-6221cdf687f1
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid