Stat. vykaz MPRV SR 2017

Z obsahu datasetu

Databáza hydromelioračného majetku, ekonomické ukazovatele, odpisy, vyradena majetku, vodoprávne povolenia, kolaudačné povolenia.

Zdroj: HMZ majetok

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátdoc.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatdoc
Id idec843033-58c0-44ba-b204-116cb8627202
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position2
Resource Group Id resource_group_id558a92a1-71e0-4e4d-bf2c-77bae673e1f8
Id revízií revision_idbd448c16-787d-4c88-b468-d47a564d9c29
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid