Majetok závlah

Z obsahu datasetu

Databáza hydromelioračného majetku, ekonomické ukazovatele, odpisy, vyradena majetku, vodoprávne povolenia, kolaudačné povolenia.

Zdroj: HMZ majetok

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 10 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id4a55010b-166a-47a8-9e0b-20052d0abc85
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
position1
Resource Group Id resource_group_id558a92a1-71e0-4e4d-bf2c-77bae673e1f8
Id revízií revision_id3ed13147-29e6-464b-83d4-dc6f0253f73c
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid