História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
250195... 11:50, 21 Apríl, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-faktur-2022-02-28
b830b5... 11:49, 21 Apríl, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava REST API: Aktualizovať objekt pmusr-zoznam-faktur-2022-02-28
ea236c... 11:29, 21 Apríl, 2022 Protimonopolný úrad SR, Bratislava