História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
02d409... 14:09, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
1bd145... 14:07, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
fc5c4c... 14:06, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
3e1dcc... 13:54, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
1217bd... 13:53, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
0f2214... 13:49, 2 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave REST API: Aktualizovať objekt uctovna-zavierka-poznamky-k-uctovnej-zavierke
f81c85... 12:27, 1 Apríl, 2019 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave