História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
1b48fc... 08:16, 26 Apríl, 2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
27da52... 08:14, 26 Apríl, 2021 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
41192d... 06:59, 23 Jún, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
f66ad5... 06:45, 23 Jún, 2020 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
252593... 07:06, 18 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
5e0cf6... 07:05, 18 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik REST API: Aktualizovať objekt plany-vydavkov-a-financnych-tokov
6d606a... 07:02, 18 December, 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik