História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
cddf74... 11:56, 8 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
0abad9... 11:55, 8 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
b61674... 11:53, 8 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
81c22e... 11:51, 8 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
d8f001... 11:50, 8 August, 2017 Mesto Prešov REST API: Aktualizovať objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1
dada59... 11:48, 8 August, 2017 Mesto Prešov
c08a6a... 15:44, 30 December, 2015 migration-tool REST API: Vytvor objekt pocehttp-egov-presov-sk-default-aspx-navigationstate-180-0-plac240-144017-5-1