História

Porovnaj revízie Revízia Časová značka Autor Log správa
5d56b6... 08:18, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9ea808... 08:14, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
77c97b... 08:08, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9e5381... 08:07, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
565858... 07:50, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou REST API: Aktualizovať objekt register-odborne-sposobilych-osob-ruvz-vranov-nad-toplou
9e4c23... 07:23, 18 Apríl, 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Vranov nad Topľou