NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC51 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku a postavenia v rodine

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id83db52dd-aed7-4c28-97d6-eb36afa22929
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_idc49f1f13-9ddb-462a-8b77-88f41dadbc56
Id revízií revision_id2221ae82-5b44-400c-ba53-527cc534ccdb
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid