Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC50 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia postavenia v rodine, rodinného stavu, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idf4f4e9a5-130b-4108-b500-8caf8cad10d0
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id0dab596c-f2c7-4f44-8a96-d9f50adc22d0
Id revízií revision_id311962dd-9841-4028-a75f-1d498a9cc8a2
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid