NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC46 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, rodinného stavu, miesta pobytu jeden rok pred sčítaním, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id ida1685fa3-f56e-4b59-8776-51df4e322e87
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_id6d20d975-3020-410f-a7f9-6f47d795e2cc
Id revízií revision_id2e727844-7786-4f5a-8971-d3dc8dd83c88
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid