NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC44 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku, ekonomickej aktivity, postavenia v zamestnaní, najvyššieho dosiahnutého vzdelania a veľkostných skupín obcí

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id ide0dde902-0568-4542-a5f5-43c03c4905b6
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_idab53835f-916e-4517-870e-70dbbece1249
Id revízií revision_id7f707b80-bee2-4e40-977b-7b8365af4c9e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid