Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC43 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, veku, ekonomickej aktivity, zamestnania a odvetvia ekonomickej činnosti

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc6148975-9169-4c2a-8a86-5e41ca77668f
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id5d09925e-2a5c-4a8f-9bf1-2735388a3230
Id revízií revision_id9f6e73b1-f0e2-4761-80a1-956201d18f14
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid