Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC42 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku, postavenia v domácnosti a v rodine

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idbb710f0f-3cbd-4975-b347-91e28a087455
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_ida1a0a52f-79a7-4596-80f6-820a946f4801
Id revízií revision_ida8ab5d6d-9c6a-41db-a7b4-e39236918f8b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid