NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC42 Obyvateľstvo podľa miesta sčítania, pohlavia, veku, postavenia v domácnosti a v rodine

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id8f9bc1fa-2db7-433f-9ee5-1d98ef8e66e6
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_ida1a0a52f-79a7-4596-80f6-820a946f4801
Id revízií revision_idf8922ffa-7cf8-40e5-8f85-8cc0459e9ae6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid