Metaúdaje

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id16587e4a-d6d8-4976-8b57-cc7841cd1064
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position4
Resource Group Id resource_group_ida1a0a52f-79a7-4596-80f6-820a946f4801
Id revízií revision_idf8922ffa-7cf8-40e5-8f85-8cc0459e9ae6
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid