Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC41 Obývané byty podľa formy vlastníctva, počtu obyvateľov, typu budovy, počtu obytných miestností, hustoty obývanosti, systému dodávky vody, toalety, kúpeľne a typu kúrenia

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id87c847cd-9635-44a9-86e7-32755a427738
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_iddc2597f2-879e-4aa6-b697-c06677a14552
Id revízií revision_id65a95650-cbaf-4b39-bc68-c67bbccd621e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid