NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC41 Obývané byty podľa formy vlastníctva, počtu obyvateľov, typu budovy, počtu obytných miestností, hustoty obývanosti, systému dodávky vody, toalety, kúpeľne a typu kúrenia

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id04e6d319-b1a2-4e44-b4b9-9cb65520a111
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_iddc2597f2-879e-4aa6-b697-c06677a14552
Id revízií revision_id1e508277-97d2-422c-9cfd-3656a7efcaac
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid