Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC24 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odvetvia ekonomickej činnosti, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id68e647fd-7941-4bec-ba7b-1215b16869c9
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_idcd5feb28-6cb2-4d53-88dc-074bf09f931a
Id revízií revision_id95ec9888-4eee-4248-859e-b478164261a5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid