NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1201/2011

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC24 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, odvetvia ekonomickej činnosti, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id3732f3b6-1449-4d0f-bb32-fcb8bd74448a
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position3
Resource Group Id resource_group_idcd5feb28-6cb2-4d53-88dc-074bf09f931a
Id revízií revision_id7c98a3e8-4ec8-4981-957d-44c49888e9ce
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid