Položky číselníkov

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC23 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, miesta pracoviska, pohlavia, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, zamestnania, miesta narodenia, štátnej príslušnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 14 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idaaf4c804-46f5-4b05-a4be-c8776500cdb4
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position1
Resource Group Id resource_group_id63ff2e22-eb11-46f4-84df-d9e8874a88b0
Id revízií revision_idee2004c5-ee68-42b5-b9b0-46cdac279e59
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid