Názvy premenných

Z obsahu datasetu

Údaje obsahujú vybrané výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. Dáta sú štatisticky spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku, oblasti, kraje a okresy. Tam, kde...

Zdroj: HC15 Obyvateľstvo podľa trvalého pobytu, pohlavia, ekonomickej aktivity, miesta narodenia, zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti a veku

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idc18dffbe-6faa-4659-b816-daebd7d602b5
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id10b98099-b5d7-48a9-b956-d109f5e2fbf1
Id revízií revision_id66b860c3-f39f-48f5-a7f2-2f34669ae6a4
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid