sp0002ms.xlsx

Z obsahu datasetu

Kľúčové ukazovatele obsahujú časové rady ukazovateľov hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja

Zdroj: Harmonizované indexy spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu [sp0002ms]

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 7 Máj, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution Share-Alike
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 4 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id idd1f2b310-5778-405d-a2a4-0be1cdf4c84c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
position2
Resource Group Id resource_group_id524ee32b-7a59-4479-ac97-42e091a5e947
Id revízií revision_idc57bff7f-e4c7-4624-9e81-1608f2f68508
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid