fontany-a-pramene-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Fontány a pramene mesta Prešov - geo data

Zdroj: Fontány a pramene mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id92cccf37-4f0c-4dec-a32a-49cd9668ca58
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
Resource Group Id resource_group_id25ce540a-a27c-47c1-849e-e167c1d8bca8
Id revízií revision_idc6322bcc-a62b-4dc7-bca4-769b7b9d2cbe
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid