fontany-a-pramene-mesta-presov-geo-data

Z obsahu datasetu

Fontány a pramene mesta Prešov - geo data

Zdroj: Fontány a pramene mesta Prešov - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 3 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id id30dc16f9-b46e-4b22-bc03-57117be84333
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position1
Resource Group Id resource_group_id25ce540a-a27c-47c1-849e-e167c1d8bca8
Id revízií revision_id6b1c53fa-b2d7-49c1-a559-29e95c94c389
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid