Faktúry za tovary a služby 2016

Z obsahu datasetu

Faktúry zverejnené podľa §5b ods. 1, písm. a) a b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú...

Zdroj: Faktúry za tovary a služby RÚVZ Nitra za rok 2016

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Júl, 2016
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXML
Id idafb0cf5d-703c-4734-8997-9bee9d421fef
Správca maintainer2A7BBBBA-EB36-4801-8C41-9627094C800F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_idc8d58e47-bf04-462e-8012-7df49a6b07c3
Id revízií revision_id65698df7-400c-47b9-a2a1-b3c7122efc7e
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid