Verzia 5.6 CSV formát

Z obsahu datasetu

Národný projekt je individuálny projekt investičného alebo neinvestičného charakteru s vopred vymedzeným predmetom projektu, ktorý realizuje vopred určený subjekt vzhľadom na jeho...

Zdroj: Zoznam národných projektov OPII

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 Január, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred 2 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
datastore_active1
Formát formatCSV
Id id1c9ffad1-790e-449c-a8d7-0abf016227f5
Správca maintainer74297377-7AD7-4ED7-80CF-457EEA6E75AD
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionpriebežne
position10
Resource Group Id resource_group_idb67c6446-69e8-4742-b5be-2f8bf198f969
Id revízií revision_idca863a6d-dbee-42e1-a20d-5b0272e2682b
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid