Objednávanie - dôvod ukončenia

Číselník dôvodov ukončenia objednania na vyšetrenie.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred 5 mesiacmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id idcd7923da-ac76-41b3-b77e-5cde432a6fea
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_ida03724b1-7da6-4992-ab3a-8c4de753d8ca
Id revízií revision_id2cc39997-5636-42a6-b996-c380915b4041
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid