Dostupnosť lieku v lekárni

Číselník obsahuje informáciu o dostupnosti lieku v lekárni.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml, xls.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 27 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml, xls
Id id5a527348-60fd-43d2-ab4d-72e7b28d0ab6
Správca maintainer0EE1FAB1-03FA-452E-A30F-0421B9AA122F
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id2039fb76-249c-4e1d-bb63-82168a76fae2
Id revízií revision_id7f4fb5c0-99bd-4bc7-84d7-88cce7d8d6bc
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid