Odbery vody po rokoch

Z obsahu datasetu

Dataset o odberoch závlahovej vody po rokoch, zabudovanej výmery po čerpacích staniciach, zoznamu nájomcov s počtom prenajatých ČS a výmery a zazmluvnenosť čerpacích staníc

Zdroj: Dispečing závlah

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id172857a6-6a4a-4a90-8a70-5a537a38c1f9
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id67bf9a5a-2144-4245-a24b-2e99bb86e3e2
Id revízií revision_idfc843c99-b9e2-457a-a7e0-181c5602542e
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid