OČS

Z obsahu datasetu

Databáza o odberoch závlahovej vody po rokoch, zabudovanej výmery po odvodňovacích čerpacích staniciach, zoznamu nájomcov s počtom prenajatých OČS a výmery a zazmluvnenosť odvodňovacích...

Zdroj: Dispečing odvodnenia

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 December, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id224c8d71-f812-4d71-b7d9-0f0f76a7bcbd
Správca maintainerB6F05FF8-A598-42A6-A1E4-85154B6DC6A5
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_id15f2c2c7-1071-47b1-bdc4-cf8a5c3b8a63
Id revízií revision_ide7334d23-0525-4671-8a08-4a9650d152e5
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid