delimitácie lesných pozemkov

delimitačné protokoly uzatvárané medzi LESMI SR š.p. a inými štátnymi organizáciami za účelom zosúladenia zápisov správy lesných pozemkov s platnými právnymi predpismi na listoch vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 26 Február, 2020
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 1 rokom
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatXLS
Id id084975c5-2fd5-464c-a59a-726d4ee9a536
last_modifiedpred 1 mesiacom
Správca maintainerAF5117EA-5B86-4519-A456-2BBF0DE4AD3C
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityannually
Resource Group Id resource_group_idb9998ebd-100f-4682-88ad-8bad8f05756e
Id revízií revision_id59b8c3a1-4199-4d54-8b1c-c17ad9fe9700
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid