Register združení obcí

Súbor údajov o združeniach obcí registrovaných podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáturl.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formaturl
Id idd2eafc0f-4b1f-4916-951d-138e3ba3cb36
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position15
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Id revízií revision_id477f27b1-e79a-45f9-9ebc-6add47b9b64b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid