Odborové organizácie a zamestnávateľské ...

Občianske združenia zapísané v zmysle zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáturl.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 20 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 3 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formaturl
Id idb8be586f-2380-456f-a229-7aae33acf91f
last_modifiedpred viac ako 3 rokmi
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position3
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Id revízií revision_id03edfdf8-2ab2-4284-a364-1a6a972762d2
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid