Združenia s potvrdenou činnosťou

Združenia s potvrdenou činnosťou

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dáturl.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 17 Jún, 2019
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formaturl
Id id8d6f726f-a1ff-4cde-bc62-21b7ab135201
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position4
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Id revízií revision_id477f27b1-e79a-45f9-9ebc-6add47b9b64b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid