Archívne fondy

Vybrané dáta zo zdigitalizovaného virtuálneho sprievodcu po fondoch a zbierkach slovenských štátnych a vybraných mestských a špecializovaných verejných archívov. Podmienky ďalšieho použitia dát a prístup do aplikácie nájdete na portáli Archívne VadeMeCum. Zdroj: Systém evidencie dát k archívnym fondom a zbierkam slovenských štátnych a vybraných mestských a špecializovaných verejných archívov.

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 4 December, 2015
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 6 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatCSV
Id id28826895-37e4-4882-a558-b6159020c08c
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionnezadane
Resource Group Id resource_group_idaf1805d6-2862-4de7-9140-67038a2a9bbe
Id revízií revision_id3da9dec5-673d-425e-becb-7845af447cb5
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid