Register odborne spôsobilých osôb na ...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne zriaďuje podľa zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti .

Tento zdroj nie je možné zobraziť v túto chvíľu. kliknite sem pre viac informácií

Stiahnuť zdroj

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 13 Marec, 2018
Licencia license Creative Commons CCZero
Transformované dáta transformed Nie
Možné zobraziť can_be_previewed1
Vytvorené createdpred viac ako 5 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatPDF
Id id8d91d548-5f1f-48c7-a8cb-49dae9e868e0
last_modifiedpred viac ako 5 rokmi
Správca maintainer64674299-1D08-417E-9EDC-692DEF3D50D0
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_id9c96a15f-7c3d-4776-bb15-4c666cd57299
Id revízií revision_id722f2a2b-2b5c-4e10-95b4-9435c5f7168e
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid