2015 - Vodiči, vodičské preukazy a medzinárodné ...

Počet evidovaných vodičov a vydaných vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov k 31.12.2015

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 25 Október, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id ide0414fd9-83d0-4f05-b39e-5aabec056bf1
Správca maintainer2DF13D50-0B6F-48BA-884E-BE66DC0A2934
on_same_domain1
Periodicita aktualizácie periodicityother
Popis periodicity periodicity_descriptionneaktualizované
position3
Resource Group Id resource_group_idc5b0fd3e-89b2-4911-a7dc-ba32690b9362
Id revízií revision_idda16cf4c-a37b-454d-be4a-6ef5649cda2d
Stav stateactive
Status statuspublic
Typ url url_typeupload
Platnosť validityperm_valid