adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data

Z obsahu datasetu

Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Zdroj: Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátkml.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatKML
Id ida948e1b4-9800-422d-80b9-2b4cb897d9af
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
position1
Resource Group Id resource_group_iddfa35774-caff-498b-8cfd-45df349e6f97
Id revízií revision_id89043a25-3f6b-4b0d-8a09-215dc8424cea
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid