adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data

Z obsahu datasetu

Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Zdroj: Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátshp.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 31 Máj, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatshp
Id id62200b84-4d25-4182-aad4-5fc065d42303
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicityirregularly
Resource Group Id resource_group_iddfa35774-caff-498b-8cfd-45df349e6f97
Id revízií revision_id2d1f47f7-2e35-4860-a225-45fadb1dc89b
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid