adresy-v-meste-presov-supisne-cisla-geo-data

Z obsahu datasetu

Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Zdroj: Adresy v meste Prešov (súpisné čísla) - geo data

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátgeo.json.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 10 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatgeo.json
Id id467dbd6c-a21d-4c3b-9bd1-9b732c32c551
last_modifiedpred viac ako 2 rokmi
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitysemi-annually
position2
Resource Group Id resource_group_iddfa35774-caff-498b-8cfd-45df349e6f97
Id revízií revision_id01398ccf-0c2c-4c34-b234-db70461d7eab
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid