Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste ...

Z obsahu datasetu

Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov a všetky adresy zaradené do volebných okrskov. http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=802%3A0%3A

Zdroj: Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxml.net.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxml.net
Id id6cc02744-9a81-4cd9-bed3-b06348d22800
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position1
Resource Group Id resource_group_id0b34bc68-0bad-4f68-a8ef-f14e59b5f4ab
Id revízií revision_id2ccd665d-8586-457b-840a-29b90672d95c
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid