Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste ...

Z obsahu datasetu

Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov a všetky adresy zaradené do volebných okrskov. http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=802%3A0%3A

Zdroj: Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov

Náhľad nie je k dispozícii.
Nedefinovateľná jednotka pre tento typ dátxlsx.

Vizualizácia je dostupná na tejto adrese:

Dodatočné informácie

Pole API Hodnota
Naposledy upravené last_modified 11 August, 2017
Licencia license Creative Commons Attribution
Transformované dáta transformed Nie
Vytvorené createdpred viac ako 2 rokmi
Správnosť dát data_correctnesscorrect and exact
Formát formatxlsx
Id id5f08577d-4ecc-4678-9e9d-4a31498cabe4
Správca maintainer8A043E04-3EF8-45D4-A9A9-EDE214E5FAC5
Periodicita aktualizácie periodicitydaily
position2
Resource Group Id resource_group_id0b34bc68-0bad-4f68-a8ef-f14e59b5f4ab
Id revízií revision_id08865bc5-e45d-4ffa-8d37-8b386c288106
Stav stateactive
Status statuspublic
Platnosť validityperm_valid